15.října 2016 – MEZINÁRODNÍ DEN ARCHEOLOGIE PROBĚHNE V ČR JIŽ POTŘETÍ!

Vážení návštěvníci těchto stránek. V tuto chvíli probíhají přípravy dalšího ročníku Mezinárodního dne archeologie. Jakmile budeme mít konečný program tohoto festivalu, najdete jej zde. Prozatím se však můžete spolehnout na to, že podle předběžných zpráv MDA proběhne na všech místech jako vloni. Věříme však, že se k nám přidají další kolegové a nadšenci a že nakonec bude míst oživlých archeologií ještě více a že to někteří budete mít i blíž. Tento festival je organizován zdola a všichni organizátoři v tom „jedou“ dobrovolně. Tak si všichni držme palce a těšme se, že to zase vyjde!

 

XXXXXXX

17.října 2015 – MEZINÁRODNÍ DEN ARCHEOLOGIE PROBĚHNE V ČR PODRUHÉ!

Po loňském zkušebním ročníku, kdy jsme s potěšením zjistili, že zájemců o archeologii je u nás dost a dost, dokončujeme přípravy druhého ročníku. Naším cílem je nabídnout tuto formu zábavy a poučení ve větší míře veřejnosti v regionech a přitom ale udržet míru aktivit v Praze. S pomocí nadšených kolegů z nejrůznějších institucí se nám to začíná dařit. Teď ještě vydržet!

Odkazy na jednotlivé akce v ČR Vám zanedlouho nabídneme v Google mapě. Ale již teď se více dozvíte na našem Facebooku.

Co je mezinárodní den archeologie a proč se koná?

Mezinárodní den archeologie (MDA) je oslavou archeologie a nadšení z objevování. Každoročně třetí sobotu v říjnu různé archeologické organizace napříč celým světem nabízejí archeologický program a aktivity návštěvníkům všeho věku a všech zájmů. Může mít podobu archeologického festivalu pro rodiny, návštěvy archeologické lokality, cvičných vykopávek, přednášek nebo návštěvy archeologa ve škole. Každopádně aktivity a zábavné programy Mezinárodního dne archeologie jsou příležitostí, abyste v sobě i vy objevili Indiana Jonese.

.

Organizací MDA my archeologové usilujeme o zvýšení povědomí o archeologii tím, že veřejnosti nabízíme možnost zapojení do mnoha různých aktivit. Hlavně je ale MDA oslavou archeologie a zdůrazňuje myšlenku, že archeologie je všude kolem nás.

.

Poprvé byl slaven v USA v roce 2011, rychle však pronikl do zahraničí a v roce 2013 už jej slavilo přes 70 tisíc lidí v různých zemích světa. V roce 2014 se MDA poprvé konal i v České republice.

.

Přijďte si tedy užít svátek nejdobrodružnější vědy i vy, těšíme se na Vás!

Klinkutí na značku v mapě nabízí informace ke konkrétní akci.

.

Loading map...

Loading

Na Mezinárodním dni archeologie 2015 spolupracují:

 Ústav pro klasickou archeologii FF UK                           

Český egyptologický ústav FF UK                                       

Ústav pro archeologii FF UK                                                

Národní muzeum, Archeologie na dosah

Muzeum hlavního města Prahy                                           

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.                        

Národní památkový ústav                                                      

Ústav archeologické památkové péče Středních Čech

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur                                                               

Archaia, o. p. s.

Labrys, o.p.s.

Muzeum TGM Rakovník                                                        

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Regionální muzeum v Chrudimi

Východočeské muzeum v Pardubicích

Zážitkový park Zeměráj

Regionální muzeum v Českém Krumlově

Katedra archeologie FF ZČU

Edukační centrum NPÚ v Telči

Galerie antického umění, Františkánský klášter Hostinné

Muzeum Kadaň/Kulturní zařízení Kadaň

Muzeum Říčany – Didaktické centrum geologie

Regionální muzeum v Teplicích

Státní hrad Landštejn

ÚAPP Brno, pobočka Hulín

Archeologický ústav FF JČU a Archeopark Netolice

Městské muzeum a knihovna Čáslav

Program MDA 17. 10. 2015:

Filozofická fakulta UK, Celetná 20, Praha 1, metro Můstek/Náměstí republiky

10:00–16:00 – den plný informací, her a zážitků: návštěvníci si budou moci vyzkoušet práci archeologů a antropologů v terénu, dozvědět se novinky ze světa české i světové archeologie a zjistit, kde a jak lidé na našem území v minulosti žili. Od archeologického výzkumu nanečisto, přes odkrytí a dokumentaci kostrového hrobu až po určování věku či pohlaví kostry nebo ohledání pravěké zlomeniny. V archeologické laboratoři se pokusí slepit keramickou nádobu a určit její stáří. Z dávných řemesel si děti i dospělí budou moci vyzkoušet drcení obilí, tkaní na stavu i destičkách, barvení textilu, ražbu keltských mincí či výrobu drátěných šperků. Nahlédnou i do pravěké kuchyně nebo zjistí, jak hodovali staří Řekové, k čemu všemu je dobrý olivový olej i to, jak vypadal běžný den v římské legii.

Pro zájemce budou připraveny bloky krátkých přednášek o archeologických a antropologických zajímavostech (od 11:00, 13:00 a 15:00), prezentace o letecké archeologii či době železné i ukázky replik a originálů archeologických nálezů. V našem Hyde Parku pak odpovíme na všechno, co návštěvníci chtěli vědět o archeologii, ale neměli se koho zeptat. S působením českých týmů v Súdánu se zájemci budou moci seznámit také díky výstavě „Z Asuánu do Chartúmu. České archeologické výzkumy mezi nilskými katarakty“ v Křížové chodbě Karolina. Možnost občerstvení pro malé i velké bude zajištěna ve Studentském klubu.

 

Náprstkovo muzeum, Beltémské nám. 1, Praha 1, metro Můstek/Národní třída

10:00–17:00 – bohatý program na nádvoří muzea. Formou přednášek, posterů a dílen (nejen pro děti) budou návštěvníkům představeny nejen zahraniční výzkumy Českého egyptologického ústavu, Ústavu pro klasickou archeologii FF UK a Národního muzea – Náprstkova muzea, ale také kultury, které tyto expedice zkoumají. Součástí budou komentované prohlídky probíhajících výstav „České výzkumy v Súdánu“ a „Bedřich Hrozný – Sto let od rozluštění chetitského jazyka“.

 

Archeologický ústav AV ČR, Letenská 4, Praha 1, metro Malostranská

10:00-17:00 – v rámci programu pro veřejnost i rodiny s dětmi budou moci návštěvníci kromě různých aktivit nahlédnou i do specializovaných pracovišť ústavu a též si prohlédnout pravěké pohřby v rozšířené virtuální realitě. Další program nabízí Archeologický ústav na Vyšehradě.

 

Muzeum hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8, metro Florenc

14:00 – možnost zúčastnit se komentované prohlídky skvělé výstavy „Hroby barbarů – svět živých a mrtvých doby stěhování národů“ a navštívit tuto i další archeologické i jiné výstavy a expozice muzea. V rámci Mezinárodního dne archeologie bude vstupné pro dospělé poloviční a zcela zdarma pro děti a studenty do 26 let.

 

Archeopark Liboc, V domcích 29, Praha 6

14:00-19:00 – oslava Mezinárodního dne archeologie proběhne v archeoparku provozovaném společností Archaia v podobě Podzimní středověké slavnosti. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky dobového života, řemesel, hudby i jídla. To vše za mírné vstupné (dospělí Kč 40,-, děti 6-14 let Kč 20,-, děti do 6 let zdarma).

 

Labrys s.r.o. Hloubětínská 16/11, Praha 9

10:00-16:00 – v prostorách společnosti Labrys budete moci prostřednictvím jednotlivých profesí projít celým archeologickým výzkumem. Od nálezu střepů v terénu, přes lepení fragmentů a odbornou dokumentaci nálezů a až po sestavení nálezové zprávy. Přednášky o práci archeologa, antropologa, osteozoologa a dalších profesí a o archeologických výzkumech budou začínat každou půlhodinu v knihovně společnosti.

 

Muzeum T. G. M. Rakovník, Náměstí Obětovaných 1, Rakovník

zve na archeologickou vycházku na bojiště z podzimu roku 1620, kdy se zde střetla císařská a stavovská vojska. K vidění budou terénní pozůstatky zemních opevnění obou armád. Sraz zájemců bude ve 14:00 hod. na nádvoří muzea.

 

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Zámek 1, Roztoky u Prahy

přiblíží zájemcům jedinečný archeologický výzkum, který probíhal od roku 1980 podél železniční trati v Dolních Roztokách. V sobotu 17. října proběhnou v 10:00, 14:00 a 16:00 hod. komentované prohlídky výstavy přímo v muzeu. Návštěvníci se tak dozvědí mnoho zajímavostí a nečekaných zjištění, které přinesl výše zmíněný archeologický výzkum.

 

Regionální muzeum v Chrudimi, Široká 86, Chrudim

9:00 – 12:00 bude v muzeu probíhat workshop s názvem „Od obilí ke chlebu. Drcení obilí, zpracování těsta, pečení“. Příchozí si zde budou moci vyzkoušet historické způsoby zpracování obilí a současně se prostřednictvím přítomných odborníků dozvědět více o životě dávných zemědělců na Chrudimsku i jinde.

Regionální muzeum v Českém Krumlově, Horní 152, Český Krumlov

v prostorách muzea si budou moci zájemci zdarma užít novou interaktivní archeologickou expozici a s pomocí moderních technologií vyzkoušet 3D zobrazení pokladu z doby bronzové na svých mobilních telefonech nebo tabletech. Tak si je vezměte do muzea s sebou!

 

Národní památkový ústav v Telči, Hradecká 6, Telč

v blocích od 9:30 a od 11:00 zve veřejnost na přednášku „Co je a není archeologie?“ doprovázenou nahlédnutím do archeologické laboratoře a zanořením se do hlubin cvičných archeologických sond. Program si díky zkušeným průvodcům užijí dospělí i děti.

 

Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, Pardubice

20. října 2015 (!)  – zve v rámci oslav Mezinárodního dne archeologie širokou veřejnost na přednášku spojenou s besedou na téma „Nová archeologická expozice – Proti proudu času, aneb na co se můžete těšit“. Přednáška představí chystanou novou archeologickou expozici, pozadí jejího vzniku a nejzajímavější předměty ilustrující bohaté dějiny regionu. V diskusi bude příležitost se rozhovořit na veškerá s archeologií související témata.

 

Galerie antického umění, Františkánský klášter Hostinné, Nádražní 119, Hostinné

20. října 2015 (!) – 17:00 – při příležitosti oslav Mezinárodního dne archeologie zve Galerie antického umění na přednášku s názvem: „Podmanivá krása římského umění“ doprovázenou komentovanou prohlídkou části galerie s odlitky římských sochařských děl.

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

18.října 2014 – MEZINÁRODNÍ DEN ARCHEOLOGIE 2014 PROBĚHL – A ÚSPĚŠNĚ!

V sobotu 18. 10. 2014 mezi 9:00 a 13:00 hodin se v přízemí prostor Filozofické fakulty UK v Celetné ulici přišlo poučit a zároveň pobavit na několik stovek návštěvníků a další z nich poté zamířili na další připravené akce, přednášky, komentované prohlídky a slavnosti. Archeologií prodchnutý program se nabízel nejen v Praze, ale také v Roztokách u Prahy a v Rakovníku. Připojili jsme se tak dalším asi dvaceti zemím světa, kde přičiněním asi 400 organizací proběhlo na 450 akcí, a zapojili se do celosvětové snahy o zlepšení péče o archeologické dědictví. To totiž nepatří ani archeologům, ani jednotlivým národům, ale prostě nám – všem lidem planety.

Náš společný příběh, který archeologie zkoumá, začal už před 3 miliony let.

V některých chvílích bylo v Celetné návštěvníků tolik, že se mezi nimi dobrovolničtí organizátoři akce z desítky pražských archeologických institucí v reflexních vestách doslova ztráceli a na některé aktivity si občas zájemci museli i počkat. Zdá se, že i to se vyplatilo a řady dětí i dospělých se dočkaly zajímavých informací, zážitků, kulinářských požitků a dokonce si i mnozí odnesli některé z děl, které vytvořili starodávnými postupy.

Mezi návštěvníky zavítali i fotografové a televizní reportéři, a tak tento svátek archeologie začal žít i svůj virtuální a mediální život. Pokud jste u toho nebyli, chcete si skvělou atmosféru festivalu připomenout nebo chcete přátelům ukázat, o co přišli, když se k Vám nepřidali, tady máte příležitost:

Video: Mezinárodní den archeologie ve Studiu 6

Video: Hlavní večerní Zprávy ČT

Video: Archeologové Miroslav Bárta a Miroslav Popelka v pořadu Hyde Park Civilizace

Audio: Mirka Šmolíková v Českém rozhlase

Text a fota: Univerzitní časopis i-Forum; FF UK web; Facebook MDA; Facebook Archeologienadosah

————

Co je mezinárodní den archeologie a proč se koná?

Mezinárodní den archeologie (MDA) je oslavou archeologie a nadšení z objevování. Každoročně třetí sobotu v říjnu různé archeologické organizace napříč celým světem nabízejí archeologický program a aktivity návštěvníkům všeho věku a všech zájmů. Může mít podobu archeologického festivalu pro rodiny, návštěvy archeologické lokality, cvičných vykopávek, přednášek nebo návštěvy archeologa ve škole. Každopádně aktivity a zábavné programy Mezinárodního dne archeologie jsou příležitostí, abyste v sobě i vy objevili Indiana Jonese.

.

Organizací MDA my archeologové usilujeme o zvýšení povědomí o archeologii tím, že veřejnosti nabízíme možnost zapojení do mnoha různých aktivit. Hlavně je ale MDA oslavou archeologie a zdůrazňuje myšlenku, že archeologie je všude kolem nás.

.

Poprvé byl slaven v USA v roce 2011, rychle však pronikl do zahraničí a v roce 2013 už jej slavilo přes 70 tisíc lidí v různých zemích světa. V roce 2014 se MDA poprvé koná i v České republice.

.

Přijďte si tedy užít svátek nejdobrodružnější vědy i vy, těšíme se na Vás!

Na sobotu 18. 10. 2014 od 9 do 13 hodin jsme pro návštěvníky v prostorách přízemí Univerzity Karlovy v Celetné 20 v Praze 1 připravili pestrý program. Přiblížíme Vám nejen činnost našich archeologických pracovišť a nejzajímavější výsledky naší práce, ale také Vás vtáhneme do různých období dávné minulosti. Pomocí řady naučně zábavných aktivit seznámíme děti i dospělé s tím, co je to archeologie a jak archeologové pracují. V (nejen) odpoledních hodinách budete moci zavítat na další místa, kde Vás budeme čekat s komentovanými prohlídkami, dny otevřených dveří či dobovou slavností.

Program MDA 2014

 

Filozofická fakulta UK, Celetná 20, Praha 1

9:00–13:00 – archeologický výzkum pro nejmenší, dokumentace pravěkého hrobu, archeologická laboratoř, určování stáří předmětů, ražba keltských mincí, drcení a mletí obilí a pravěká kuchyně, tkaní na stavu i s karetkami a výroba textilu, výroba přeslenů a šperků, ukázky archeologických nálezů, „Namaluj pravěk“, za bohy starého Egypta, hieroglyfická písařská dílna, rytecká dílna staroegyptských skarabů, nácvik mumifikace, multimediální projekce, informační tabule nebo třeba 3D prezentace archeologických objektů s aplikací (pohřeb, nádoba, pravěká vesnice) – proto Android tablety a smartphony s sebou!

 

Další místa v Praze:

10:00, 11:00, 12:00 – Klementinum – Den otevřených dveří na archeologickém výzkumu Národního památkového ústavu – Klementinum/Národní knihovna (více viz www.npu.cz)

13:00-17:00 – Pražský hrad – komentovaná prohlídka s archeologem (více a registrace viz www.arup.cas.cz)

13:30Národní galerie v Praze – Palác Kinských (Staroměstské nám. 12, Praha 1) – komentovaná prohlídka expozice „Umění Starověku“ (více viz http://ukar.ff.cuni.cz)

14:00 – 18:00 – Muzeum hl. m. Prahy (Florenc) – „Dotkni se archeologie“ (více viz www.muzeumprahy.cz)

15:00 – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur – komentovaná prohlídka výstavy „Země černých faraonů“ (http://www.nm.cz/Hlavni-strana/Navstivte-nas/Naprstkovo-muzeum-asijskych-africkych-a-americkych-kultur.html)

Od 14:00 do večera – Archeologický park Liboc – „Podzimní středověká slavnost“ (více viz www.archaia.cz)

 

Mimopražské dění:

Kutná Hora-Sedlec – komentovaná prohlídka Sedleckého kláštera a karneru Všech Svatých s archeologem (více a registrace viz www.arup.cas.cz)

Roztoky u Prahy – komentovaná prohlídka lokalit Levý Hradec, Řivnáč a Únětice (více a registrace www.muzeum-roztoky.cz)

Muzeum T.G.M. Rakovník – komentovaná vycházka s archeologem (více www.muzeumtgm.cz)

 

 

 

 

 

Na Mezinárodním dni archeologie 2014 spolupracují:

 

Ústav pro klasickou archeologii FF UK                           

Český egyptologický ústav FF UK                                       

Ústav pro archeologii FF UK                                                

Národní muzeum, Archeologie na dosah

Muzeum hlavního města Prahy                                           

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.                        

Národní památkový ústav                                                      

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur                                                               

Archaia, o. p. s.

Muzeum TGM Rakovník                                                        

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy