IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO DNE ARCHEOLOGIE V ČR PROBĚHNE 21. ŘÍJNA 2017.

Archeologové! Přidejte se k nám, jako pořádající organizace. Třebaže se snažíme akce směřovat k jedinému dni, přesto je přijatelné Vaši akci realizovat v průběhu celého října. Chápeme, že ne vždy je možné vše podřídit jedinému datu. :-)

 

Zájemci o archeologii! Chtěli byste, aby tato akce přiblížila archeologii i u Vás? Obraťte se na „svého“ archeologa (v muzeích, na univerzitách, v odborných organizacích a pod.) a požádejte je o nadzvednutí pokličky k nahlédnutí do oboru.

*****

15.října 2016 – MEZINÁRODNÍ DEN ARCHEOLOGIE PROBĚHNE V ČR JIŽ POTŘETÍ! S BOHATŠÍM PROGRAMEM A NA VÍCE MÍSTECH

 

 

Během předchozích dvou ročníků jsme s potěšením zjistili, že zájemců o archeologii je u nás dost a dost. Naším cílem je nabídnout tuto formu poučení (a možná i zábavy) ve větší míře veřejnosti v            regionech a přitom udržet míru aktivit v Praze. S pomocí nadšených kolegů z nejrůznějších institucí se nám to začíná dařit. Program MDA 2016 pro celou ČR je již vyvěšený (viz níže) a odkazy na              jednotlivé akce v ČR Vám nabízíme i v Google mapě. Další informace najdete také na našem Facebooku.

Co je mezinárodní den archeologie a proč se koná?

Mezinárodní den archeologie (MDA) je oslavou archeologie a nadšení z objevování. Každoročně třetí sobotu v říjnu různé archeologické organizace napříč celým světem nabízejí archeologický program a aktivity návštěvníkům všeho věku a všech zájmů. Může mít podobu archeologického festivalu pro rodiny, návštěvy archeologické lokality, cvičných vykopávek, přednášek nebo návštěvy archeologa ve škole. Každopádně aktivity a zábavné programy Mezinárodního dne archeologie jsou příležitostí, abyste v sobě i vy objevili vášeň pro minulost.

Organizací MDA my archeologové usilujeme o zvýšení povědomí o archeologii tím, že veřejnosti nabízíme možnost zapojení do mnoha různých aktivit. Hlavně je ale MDA oslavou archeologie a zdůrazňuje myšlenku, že archeologie je všude kolem nás.

Poprvé byl slaven v USA v roce 2011, rychle však pronikl do zahraničí a v roce 2013 už jej slavilo přes 70 tisíc lidí v různých zemích světa. V roce 2014 se MDA poprvé konal i v České republice.

 

***

 

Přijďte si tedy užít svátek nejdobrodružnější vědy i vy, těšíme se na Vás!

Kliknutí na značku v mapě nabízí informace ke konkrétní akci..

 

Loading map...

Loading

 

PROGRAM MDA 2016

(pokud není uvedeno jinak, konají se akce v rámci MDA v sobotu 15.10.2016)

 

AKCE V PRAZE

Filozofická fakulta UK (Celetná 20, Praha 1, metro Můstek/Náměstí republiky)

10:00-16:00 Žijeme archeologií !!!společný program pražských archeologických institucí (Ústav pro archeologii FF UK, Ústav pro klasickou archeologii FF UK, Český egyptologický ústav FF UK, Národní muzeum v Praze, Muzeum hlavního města Prahy, Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Hrdličkovo muzeum člověka PřF UK, Národní památkový ústav – generální ředitelství, Národní památkový ústav Praha)

 • Práce archeologa v terénu: výzkum nanečisto, dokumentace pravěkého hrobu, určování kosterních pozůstatků a ukázka nemocných kostí, archeologická laboratoř. Určování stáří nádob, originály i kopie archeologických nálezů z našeho území, archeologický poklad z Týnce nad Labem
 • Olympiáda z dob starověkého Řecka, výroba odlitku antického nálezu a další předměty a informace z dob starého Řecka a Říma
 • Keltská móda s možností vyzkoušení oděvů i starověká kosmetika. Textilní a barvířské techniky napříč historií, tkaní na stavu či s karetkami, výroba přeslenů či šperků
 • Malá škola jeskynního umění pro každého, výroba pravěké sošky ražba keltských mincí
 • Tajemství kuchyní, které dávno pohltil čas. Drcení obilí na drtidle i kamenném mlýnku
 • V 11:00, 13:00 a 15:00 „Archeologické jednohubky- bloky minipřednášek  a projekcí na zajímavá témata. V úvodu jednotlivých bloků se pomocí videomostů přeneseme na archeologické výzkumy za kolegy do Egypta a na Slovensko
 • Ve 14:00 proběhne autogramiáda knih Jaroslava Bašty
 • Od 13:00 do 15:00 pravěká hudební show v podání Altsteinzetliche Knochenklangbilder

Pro děti je připravena „pravěká“ výtvarná dílna a stezka mladého archeologa s úkoly, oceněná diplomem.

Časový rozpis MDA v areálu Karolina.

Pro lepší orientaci v areálu Karolina jsme pro vás připravili přehlednou mapku, na které jsou vyznačena jednotlivá stanoviště.

Pouze pro návštěvníky akce v Celetné ulici je připravena nabídka zdarma navštívit Zahrady pod Pražským hradem. Je zapotřebí si na akci vyzvednout 15. 10. vstupenku v Celetné 20,!!!

Stejně je to také u akce „Komentované prohlídky zpřístupněné románské rotundy s Dr. Jarmilou Čihákovou z Národního památkového ústavu v Praze“.

UPOZORŇUJEME VŠECHNY ZÁJEMCE O NÁVŠTĚVU ROTUNDY SV. VÁCLAVA, ŽE ČASOVÉ VSTUPENKY BUDOU VYDÁVÁNY POUZE 15. 10. 2016 A JE  JICH OMEZENÝ POČET. VSTUPENKY JSOU URČENÉ POUZE PRO ÚČASTNÍKY AKCE  ŽIJEME ARCHEOLOGIÍ V CELETNÉ ULICI. POČET VSTUPENEK JE OMEZEN Z DŮVODU OCHRANY VZÁCNÉ PAMÁTKY (do jedné skupiny se vejde max. 12 lidí a provoz tomu musí být uzpůsoben).

 

Náprstkovo muzeum (Betlémské nám. 1, Praha 1, metro Můstek/Národní třída) http://www.nm.cz/Naprstkovo-muzeum/Akce-NpM/Mezinarodni-den-archeologie-v-Naprstkove-muzeu.html

 • 10:00 – 16:00 Workshopy zaměřené na kulturu a život faraonského Egypta (staroegyptská mumifikace, hieroglyfická písařská dílna, staroegyptské hry).
 • od 10:00 do 15:30 Přednáškový cyklus pro veřejnost, přednášky se budou týkat starověkého Egypta a života v antickém období.
 • Program přednášek.

 

Muzeum hlavního města Prahy (Na Poříčí 52, Praha 8, metro Florenc)

 • Volný vstup pro všechny návštěvníky.
 • V 10:00 a ve 14:00 komentovaná prohlídka expozice Praha v pravěku.

 

Územní odborné pracoviště NPÚ v Praze – Rotunda sv. Václava (Praha 1, Malostranské náměstí) https://www.npu.cz/cs/uop-praha/akce/18173-m

 • 13:00 – 16:30 Komentované prohlídky zpřístupněné románské rotundy s Dr. Jarmilou Čihákovou z Národního památkového ústavu v Praze (časové vstupenky budou vydávány pouze 15. 10 2016, jsou určené pouze účastníkům akce Žijeme archeologií v Celetné ulici a je jich omezený počet).

 

Archeologický park Liboc (V domcích 29, Praha 6)

 • Přijďte oslavit archeologický svátek na tradiční Středověkou slavnost, která se bude konat od 14:00 do 18:00! Program bude doplněn ukázkami středověkého šermu a scénkami ze života našich předků. Ke zhlédnutí bude kovářské umění a možnost vyzkoušet si středověké zbraně i zbroj, střelbu z repliky historického luku, výrobu keramiky na hrnčířském kruhu, stříhání ovcí, tesání dřeva i tvoření ve výtvarných dílničkách. K poslechu bude hrát středověká hudba a nebude chybět ani tradiční krmě a nápoje (dobové zelňáky, grilované maso, preclíky a koláčky, pivní speciál atd.). Prohlédněte si také archeologický park, v němž jsou na základě rekonstrukcí prezentovány výsledky archeologických výzkumů. (více na www.archaia.cz).

 

Labrys, o.p.s. (Hloubětínská 16/11, Praha 9)

 • Od 10:00 do 16:00 si především děti budou moci vyzkoušet postup prací na archeologickém výzkumu včetně zpracování nálezů a zahrát si tematické hry.
 • Pro dospělé jsou připraveny zajímavé přednášky.

 

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy (Masarykovo náměstí 16, Jílové u Prahy) http://muzeumjilove.cz/

 • 10:00 Přednáška Mgr. Barbory Machové Archeologie sladkovodních ploch a toků v Evropě na příkladu činnosti Spolku pro podvodní archeologii v ČR.
 • 14:00 Přednáška Bc. Martiny Smetánkové Evropská podmořská archeologie.

 

Regionální informační centrum – Keltské oppidum Závist (Na Panský 11, Dolní Břežany)http://ric-dolnibrezany.cz/akce/mezinarodni-den-archeologie/

 • 13:00 – 17:00 Tematické workshopy nejen pro děti a odborné přednášky pro širokou veřejnost na téma Keltové a archeologie.
 • 14:00 Přednáška Dr. Petra Drdy Keltové v Čechách.
 • 15:30 Klání keltských válečníků, následuje keltsko-římská bitva.
 • 16:30 přednáška Bc. Dany Chmelíkové Archeologie pro veřejnost.
 • Ražba keltských mincí, odemykání keltským klíčem, lukostřelba, pravěké textilnictví, „archeologické pískoviště“ a další.
 • Netradiční dobová řemesla představí divadelní společnost Vousův kmen.
 • Po celý den otevřena expozice muzea s promítáním 3D filmu o proměnách Závisti v průběhu věků.

 

Dolní Břežany (areál nad školou) https://www.facebook.com/cestyarcheologie/photos/a.584729648334662.1073741829.584112948396332/775082132632745/?type=3&theater

 • 14:00 – S archeologem na výzkumu. Den otevřených dveří na archeologickém výzkumu pořádá Ústav archeologické památkové péče středních Čech

 

Muzeum Říčany (Rýdlova 271/14, 251 01 Říčany) http://www.ricany.cz/org/muzeum/

 • 8. 10. Exkurze na zaniklé středověké vsi na Černokostelecku.
 • Sraz v 8:45 u Muzea Říčany nebo v 9:25 na zastávce Vyžlovka. Účastníci exkurze se vypraví prozkoumat zaniklé vesnice nedaleko Kozojed, zjistí, jak lze v lesním terénu najít relikty mlýna, rybníku nebo tvrze.
 • Vstup zdarma.
 • Akci podpořil Středočeský kraj.

 

Spolek Život v Hradci a okolí ve spolupráci a Ústavem archeologické památkové péče středních Čech (Stříbrná Skalice, 281 63 Kostelec nad Č. l.) http://www.hradec1.cz/rubriky/regiony/stribrnoskalicko-2/

 •  16. 10. Středověká archeologie Stříbrnoskalicka – naučná vycházka věnovaná archeologickým výzkumům
 • Sraz účastníků v 10:00 před kostelem sv. Jakuba Většího v Rovné ve Stříbrné Skalici
 • Na trase dlouhé téměř 10 km budou prezentovány výsledky starších archeologických výzkumů, avšak důkladněji se účastníci budou věnovat především zjištěním učiněným v posledních třiceti letech.
 • Románský kostel sv. Jakuba Většího v Rovné ve Stříbrné Skalici bude po dobu přítomnosti účastníků otevřen a bude tak možné si prohlédnout jeho interiér s unikátními nástěnnými malbami z 12. století.
 • V 10.30 bude Jiřím Bernatem z ÚAPPSČ zahájeno samotné vyprávění, které přiblíží dosavadní přínos archeologických výzkumů a dohledů prováděných na Stříbrnoskalicku od konce 2. světové války.
 • Hovořit se bude např. o výzkumu I. Borkovského v interiéru kostela v roce 1946, o pozorováních a sběrech Josefa Bubeníka z přelomu 60. a 70. let 20. století přinášejících představu o podobě a rozsahu středověkého osídlení v okolí kostela (osada Rovná), o výzkumu kolínského Regionálního muzea v sondách umístěných vně obvodových zdí kostela z roku 1998, o zjištěních učiněných Jiřím Bernatem od 80. let 20. století.
 • Dalšími lokalitami, které účastníci navštíví, budou stříbrnoskalické náměstí(výzkum ÚAPPSČ), někdejší hrad v místech kostela sv. Jan Nepomuckého (zjištění A. Podlahy na začátku 20. století), hrad a náves v Hradových Střimelicích (průzkum T. Durdíka a výzkumy ÚAPPSČ), kostel sv. Martina v Kostelních Střimelicích a jeho okolí (nedávné výzkumy ÚAPPSČ), raně středověká lokalita na Propasti v Hradci u Stříbrné Skalice (zjištění J. Kudrnáče z roku 1962).
 • Na konci akce, u krámku Daniely Mrázkové v Hradci, je možné, pro případné zájemce, představit navštívené lokality v krátké obrazové prezentaci.
 • Občerstvení zajištěno (možnost opékání buřtů).

 

Klášter Sázava ve spolupráci se spolkem Po stopách našich předků (Zámecká 72, 285 06 Sázava) https://www.klaster-sazava.cz/cs

 • 10:30, 13:30, 15:00 Speciální komentované prohlídky kláštera se zaměřením na archeologii.
 • 10:00 – 12:00 Archeologická dílnička pro děti.

 

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy (Zámek 1, Roztoky u Prahy) https://www.muzeum-roztoky.cz/

 • 10:00 – 18:00 Zajímavý archeologický program Na stopě (staro)bronzovému pokladu.
 • Seznámení s unikátním bronzovým pokladem.
 • Poznáte práci archeologů.
 • Možnost odhalit šifrovanou cestu za pokladem
 • 10:30, 14:00, 16:00 Doprovodné přednášky k depotu.

 

Městské muzeum v Čelákovicích (Na Hrádku 464, 250 88 Čelákovice) http://www.muzeum-celakovice.com/

 • 9:00, 10:00, 11:00, 14:00, 15:00 Komentovaná prohlídka archeologické expozice (provází titul Petr Válek, vstupné zcela na dobrovolné bázi).

 

Regionální muzeum Mělník (Náměstí Míru 54, 276 01 Mělník) http://www.muzeum-melnik.cz/

 •  Sraz v 10:00 před muzeem na komentovanou procházku po archeologických lokalitách v centru Mělníka, objevených v rámci revitalizace města.
 • Malá výstavka nálezů z let 2009 – 2011 v pokladně muzea

 

Archeologický ústav ve spolupráci s obcí Libice nad Cidlinou (Husova 4, Libice nad Cidlinou, 289 07) http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Mezinarodni-den-archeologie-2016-00002/

 • 10:00, 12:00 Komentované prohlídky nové výstavy, reflektující výsledky více než sto let probíhajících unikátních archeologických výzkumů raně středověkého hradiště spojeného s rodem Slavníkovců a pravděpodobným narozením druhého pražského biskupa a zemského patrona sv. Vojtěcha. Na prohlídku expozice v Pamětní síni Slavníkovské Libice navážou návštěvy hradiště, národní kulturní památky.

 

Muzeum T.G.M. Rakovník (Náměstí Obětovaných 1, 269 01 Rakovník) http://www.muzeumtgm.cz/

 • Sraz ve 14.00 na nádvoří muzea na archeologickou vycházku Po stopách Zikmunda Wintera.

 

Archeologický ústav AV ČR v Praze ve spolupráci s městem Čáslav (Čáslavské hradiště Hrádek) http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Mezinarodni-den-archeologie-2016-00002/

 •  10:00 – 13:00 Archeologické hrátky na Hrádku (vstup zdarma).
 • Pro rodiny s dětmi bude připraveno několik stanovišť, kde budou plnit speciální úkoly spojené s archeologií. Pokusí se například najít depot mincí, vyzkouší si pod odborným dohledem odkryv a dokumentaci hrobu pravěkého lovce a mohou si též vyrobit pravěký šperk.

 

JIHOČESKÝ KRAJ

Regionální muzeum v Českém Krumlově (Horní ulice 152, 381 01 Český Krumlov) http://www.muzeumck.cz/

 • Vstup zdarma do celé expozice

 

Archeologický ústav FF JČU http://www.ff.jcu.cz/archeologicky-ustav

 • Sraz v 14.00 na předhradí hradiště Prácheň na ploše před hřbitovem u kostela sv. Klimenta na komentovanou prohlídku raně středověkého hradiště Prácheň u Horažďovic.
 • účastníci budou seznámeni s dějinami hradiště a stavem jeho poznání po archeologické stránce.
 • prezentovány budou nálezy z letošního výzkumu, v případě dobrého počasí proběhne drobná ukázka života v raném středověku.

 

Státní hrad Landštejn (Landštejn 2, 378 81 Slavonice) https://www.hrad-landstejn.eu/cs

 • Sraz v 14.00 u pokladny hradu na komentovanou prohlídku hradu s kastelánkou na téma nalezených kamenných artefaktů.
 • Pro děti budou celý den připraveny archeologické bedýnky, u kterých si mohou zahrát na archeology.

 

Husitské muzeum v Táboře (Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor) http://www.husitskemuzeum.cz/

 • 17. 10. Zpřístupnění archeologického depozitáře od 14:00 – 18:00

 

Prácheňské muzeum v Písku (Velké náměstí 114, 397 24 Písek) http://www.prachenskemuzeum.cz/

 • 27. 10. V 16:00 přednáška PhDr. Jaroslava Jiříka, Ph.D. Zánik říše římské a migrace na konci antiky.

 

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (Dukelská 1, 370 51 České Budějovice) http://www.muzeumcb.cz/program/doprovodne-akce/mezinarodni-den-archeologie-v-muzeu.html

 • 14:00, 16:00 Komentované prohlídky nové expozice města Středověké město budějovických měšťanů.
 • Krátký dokument o průzkumu ostatků sv. Auraciána.
 • Seznámení se s archeologickými výzkumy nejenom ve městě.

Informační centrum Slavonice a Národní památkový ústav  Telč (Měšťanský dům č.p. 480, Náměstí míru, Slavonice) https://www.npu.cz/cs/uop-telc/akce/18342-pfaffenschlag-zivot-v-pozdne-stredoveke-vsi

 • 15. 10. 2016, od 15:00 hod – přednáška „Pfaffenschlag – život v pozdně středověké vsi“
 • V souvislosti s Mezinárodním dnem archeologie si vás dovolujeme pozvat na přednášku archeologa Pavla Macků z územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči. Přednáška nese název Pfaffenschlag – život v pozdně středověké vsi a bude doplněna ukázkami replik hmotné kultury středověku. O přednášejícím: Mgr. Pavel Macků vystudoval bakalářský studijní program Středověká archeologie a navazující magisterský program Archeologie na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Pracuje na územním odborném pracovišti NPÚ v Telči jako vedoucí oddělení specialistů a zároveň jako archeolog. Zaměřuje se na hmotnou kulturu vrcholně středověké každodennosti a militaria. Aktivně se podílí na edukační a přednáškové činnosti NPÚ.

PLZEŇSKÝ KRAJ

 

Katedra archeologie FF ZČU (Sedláčkova 15, 30614 Plzeň) http://www.kar.zcu.cz/aktuality.php?zobraz=2346&page=0&IDWorker=0&shortcutdiv=#2

 • 10:00 – 18:00 Naučný archeologický workshop a prohlídka obou laboratoří.
 • „archeologické pískoviště“
 • určování pohlaví skutečné kostry
 • slepování keramické nádoby
 • zdokumentování naleziště a mnoho dalšího!
 • vstup na akci je zdarma

 

Západočeské muzeum v Plzni (hlavní budova, Kopeckého sady 2, Plzeň) http://www.zcm.cz/

 • 15. 10. 2016 od 10 do 18 hod.
 • Volný vstup do expozic Archeologie a Historie
 • Komentované prohlídky expozic vždy v celou hodinu (od 10:00 do 17:00 hod.)
 • Archeologická dílna pro děti i dospělé

 

Muzeum jižního Plzeňska Blovice (Hradiště 1, 336 01 Blovice) http://www.muzeum-blovice.cz/

 • 9:00 – 15.00 archeologický výzkum na zámku Hradiště v letech 2004-2014 + malá výstavka archeologických nálezů z těchto výzkumů
 • 11:00, 13.00 přednáška Mgr. Jiřího Boudy o archeologickém výzkumu na Hradišti (kaple sv. Ondřeje)

 

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici (Mariánská Týnice 1, 331 41 Kralovice) http://www.marianskatynice.cz/

 • 22. 10. 14:00 – 17:00 Podzimní oživlá prohlídka – Prstem po mapě
  • přednáška o regionálních mapách severního Plzeňska
  • interaktivní prezentace
  • archeologická dílna
  • přednáška o využití map v archeologii
 • Oživlá prohlídka navazuje na výstavu Mapy a topografie severního Plzeňska (9. – 30. 10. 2016).

Muzeum Českého lesa v Tachově (Třída Míru 447, 347 01  Tachov) http://muzeum.tachov.cz

 • Muzeum se do akce zapojí návštěvou archeologa v hodině historického semináře na ZŠ Hornická a archeologickou exkurzí pro historický kroužek při ZŠ Staré Sedliště na lokalitě Přimda. Obojí proběhne v měsíci říjnu, termíny se upřesňují. Exkurze bude ovlivněna i vývojem počasí.

 

KARLOVARSKÝ KRAJ

Národní památkový ústav v Lokti a Městská knihovna Loket (T. G. Masaryka 1/69, 357 33  Loket) http://mkloket.cz/program/2674/ondrej-malina-archeologie-stredovekeho-a-novovekeho-hornictvi

 • 25.říjen 2016 od 18,00 v Městské knihovně v Lokti – přednáška Ondřeje Maliny: „Archeologie středověkého a novověkého hornictví“

 • Zlato, stříbro, ale i cín, železo a další kovy používáme, stejně jako v minulosti, dodnes. Význam pro nás mají už jen jako jednotlivé předměty a často jen proto, jakou historii v nich vidíme. Cenu zlata či železa umíme snadno popsat penězi, jeho původ nám ale uniká nebo pochází z míst mimo naše obzory. Cesta kovů od jejich získání v podzemí až po jejich proměnu v mince, denně používané nástroje nebo obchodní artikl byla v minulosti jasně patrná. Dnes už srozumitelná není a chceme-li jí vidět, musíme se otočit zpět, například do středověku či novověku. Archeologie nabízí jedinečnou možnost porozumět stopám z dob, kdy cena lidské práce a cena kovu byly v opačném poměru, než jsou dnes. Místa, kde horníci žili, vybavení jejich obydlí, kresby z jejich světa nebo místa jejich úspěšného i neúspěšného hledání jsou dodnes poučná. Historie se ráda opakuje a doby vzestupu a pádu se střídaly v hornictví stejně jako krize a doby rozkvětu v naší době. Staletí hornické historie jsou kolem nás stále čitelná, když známe alespoň některá písmena správné abecedy. Přednáška pořádaná Národním památkovým ústavem v Lokti.

 

ÚSTECKÝ KRAJ

Městské muzeum v Kadani – KD Střelnice (Čechova 147, Kadaň) http://www.kultura-kadan.cz/akceID/82068/mezinarodni-den-archeologie

 • Archeologie 2. světové války
  • 9:00 – přednáška Mgr. Petra Čecha „Výzkumy protiletecké obrany 2. sv. války na Mostecku“
  • Petr Čech přijede lehkým obrněným vozidlem M8 Greyhound, které bude až do 12:30 vystaveno před KD Střelnice.
  • 13:00 – projekce filmu Indiana Jones a poslední křížová výprava
  • 14:00 – zdravice pana Henryho Jonese Jr. a zahájení programu před KD Střelnice
  • střelba ze vzduchovky na maketu krajiny s bitvou
  • prezentace výstroje ČSA 1938
  • ukázka ručních zbraní ČSA – 2. světová válka
  • archeologický výzkum s nálezy z 2. světové války – fragment letadla
  • hrob letce a rekonstrukce jeho stroje
  • polní kuchyně s gulášem
  • 15:00 – příjezd Wehrmachtu
  • ukázka výstroje a výzbroje, případně vojenské techniky
  • 17:00 – zdravice Indiana Jonese
  • ukončení akce

 

Regionální muzeum v Teplicích (Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice) http://www.muzeum-teplice.cz/pro-navstevniky/778.mezinarodni-den-archeologie-1/

 • 10:00 – 15: 00 Archeologie hudby
 • dílna nejen pro děti
 • hraní na pravěké hudební nástroje
 • tvoření štěrchátek, chrastítek a bubínků
 • pečení pukanců
 • stavění příbytků
 •  hledání archeologického materiálu v sondě
    

 

Muzeum města Ústí nad Labem (Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem) http://www.muzeumusti.cz/

 • 10:00 – 16:00 Dílna na štípání pazourku, pravěká hudba, dílna pro děti, počítačová hra Zubr Emil v bludišti.
 • 14:00 přednáška Jana „Tondy“ Půlpána Čas pravěkých lovců.

 

Oblastní muzeum v Litoměřicích (Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice) http://www.muzeumlitomerice.cz/         

 • Den otevřených dveří – vstup do expozice muzea a na výstavu Smrtí to nekončí aneb Tisíc let spali ve stínu Radobýlu zdarma.

 

Oblastní muzeum v Mostě (Čsl. armády 1360/35, 434 01 Most) http://www.muzeummost.cz/cz/vystavy-akce/mezinarodni-den-archeologie

 14. října  Areál děkanského kostela v Mostě

 • Oživlá historie II. světové války
 • 12:00 Průjezd vojenské kolony městem (od muzea přes centrum do areálu děkanského kostela).
 • 13:00  – 16:30Ukázky zbraní a vojenské techniky US Army a německých ozbrojených sil s výkladem.
 • 16:30 Dynamická ukázka ozbrojeného střetu na západní frontě 1944-1945.

15. října 10:00 – 18:00  Oblastní muzeum v Mostě

 • Oživlá historie II. světové války
 • Pozemní jednotky US Army 1944-1945. Komentované ukázky výstroje, výzbroje a vojenské techniky (M3 Half-track, M8 Greyhound, WC 52 Dodge, Jeep Willys), dobové tábořiště.
 • „Living history“
 • Tkaní, předení, mletí obilí, pečení placek, výroba kamenných štípaných nástrojů, vrtání sekeromlatů, výroba kostěných nástrojů, štípání dříví kamennou sekerou, rozdělávání ohně, malování skalních kreseb, výroba pravěké a středověké keramiky – Keltové, Římané (ukázky oděvů, předmětů denní potřeby, výzbroje a výstroje).
 • Výstava „Cesta válečnými časy“.
 • Americké letectvo nad Mosteckem a Krušnými horami 1944-1945.
 • Výstava „Kučlín“.
 • Třetihorní zkameněliny.
 • Přednášky:

11:00 – 11:30 Mgr. Milan Sýkora Hrady severozápadních Čech.

12:00 – 12:30 Radovan Helt Příběh jednoho náletu.

13:00 – 13:30 MUDr. et Bc. Kryštof Derner Archeologie před branou. Archeologické výzkumy Mikulovické brány v Kadani.

14:00 – 14:30  Mgr. Petr Čech Protiletadlová obrana závodu v Záluží.

15:00 – 15:30 Mgr. Aleš Káčerik Archeologické výzkumy na Teplicku a Ústecku v roce 2015-2016.

16:00 – 16:30 Ing. Jan Zdiarský, PhD. Letecká bitva nad Kovářskou 11. 9. 1944. Ukázka výstroje osádky letounu B-17  na figurantech.

 

Oblastní muzeum v Lounech – Skanzen Březno u Loun

 • Zveme Vás v sobotu 15.10. od 10.00 hodin do Archeoskanzenu Březno u Loun. Bude tam množství příznivců experimentování nejrůznějšího druhu. Archeologové vám povypráví, jaký pro ně mají experimenty význam. Dozvíte se, komu se říká LH (Living History) a co takoví LH potřebují k životu, co mají společného s archeologií a proč nemají rádi, když se jim říká šermíři. Začneme nový dlouhodobý experiment a pro děti tu bude připraven bohatý archeologický i LH program. Občerstvení Bystrý králík i možnost si něco opéct na ohni.

Těšíme se na Vás. Návštěvu k naší veliké radosti přislíbila paní doktorka Ivana Pleinerová – takže kdo neví, tak se dozví, proč je po ní Archeoskanzen pojmenován.

 

LIBERECKÝ KRAJ

 

Muzeum Českého ráje v Turnově (Skálova 71, 511 01 Turnov) http://www.muzeum-turnov.cz/

 • 20. 10. 2016, 16:00 – pozdní noční hodiny – V rámci oslav MDA jsme naplánovali již druhou pokusnou tavbu železa z místních železivců v replice hutnické pece – dýmačky. Pec bude instalována ve venkovním areálu Muzea Českého ráje v Turnově před Kamenářským domem. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet dmychání ručním měchem.

 

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ

Archeopark pravěku Všestary       (503 12 Všestary 238) http://www.archeoparkvsestary.cz/uvod.html

 • 15. – 16. 10. 9:00 -17:00 Archeologické dny. Co může poznat a co neumí poznat archeologie? Jaké používá metody k poznání dávné minulosti?
 • 11:00, 14:00 komentovaná interaktivní projekce k tématu
 • 10:30, 13:30 co je archeologický experiment
 • detektor kovů, datování keramiky, datování pomocí letokruhů stromů, rekonstrukce keramické nádoby a mnoho dalšího

 

Villa Nova Uhřínov (Uhřínov pod Deštnou 15, 516 01 Rychnov nad Kněžnou) (bude upřesněno) http://www.villanova.cz/

 

Galerie antického umění – Františkánský klášter Hostinné (Nádražní 119, 543 71 Hostinné) http://www.klasterhostinne.cz/

 • V sobotu 15. 10. 2016 – Galerie antického umění ve Františkánském klášteře v Hostinném v Podkrkonoší se k Mezinárodnímu dni archeologie připojuje zavedením speciálního vstupného pro ty, kteří se chtějí vychutnat krásu zde vystavených odlitků antických soch a výstavu „Když mám tekutou révu“ věnovanou roli vína v antice. Dospělí Kč 25,- a studenti a senioři vstup zdarma.

 

PARDUBICKÝ KRAJ

Regionální muzeum v Litomyšli (Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl) http://www.rml.cz/cs/novinky/aktualita/archeologie-nas-bavi-2016-10-10

 • Cyklus Archeologie nás baví
 • 10. – 25. 10. Návštěvníci muzea mohou vidět nejnovější archeologické soubory, které se podařilo získat při záchranných archeologických výzkumech v okrese Svitavy během posledních pěti let.
 • 10. Od 10:00 před budovou muzea přichystán poutavý program. „Živé obrazy“ ze života pravěkých lovců, Keltů, Germánů a snad ještě něco navíc předvede spolek Bacrie o.s. (http://www.bacrie.cz/).
 • – 25. 10. Na závěr oslav bude v muzeu probíhat seminář pro veřejnost. Představí se zde archeologové z Pardubického a Královéhradeckého kraje. Formou prezentace Vás seznámí se svojí  prací, např.: jak probíhá výzkum v historickém jádru města nebo s výsledky experimentální archeologie a detektorové prospekce.

 

Regionální muzeum v Chrudimi (Široká 86, 537 01 Chrudim) http://www.muzeumcr.cz/kalendar-akci/icalrepeat.detail/2016/10/13/235/-/objevy-z-parkoviste-archeologicky-vyzkum-predmesti-u-hotelu-bohemia-v-chrudimi-v-roce-2013-vernisaz

 • 15. 10.  15.00 Archeologem Janem Musilem komentovaná prohlídka výstavy Objevy z parkoviště (Archeologický výzkum předměstí u Hotelu Bohemia v Chrudimi v roce 2013).

 

KRAJ VYSOČINA

Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Telči (Hradecká 6, 588 56 Telč) https://www.npu.cz/cs/uop-telc/akce/17880-pamatkari-zvou-na-mezinarodni-den-archeologie-prijdte-a-poznejte-stredovekou-gastronomii

 • 10: 00 – 12:00 Workshop Přijďte a poznejte středověkou gastronomii, vstup zdarma.
 • Účastníci si vlastnoručně vyzkouší celý proces přípravy jednoduchých středověkých pokrmů tradičními postupy s pomocí replik kuchyňského nádobí a náčiní.

 

Mezinárodní den archeologie na Panské Lhotě (Panská Lhota 31, Brtnice u Jihlavy), pořádá Ústav archeologie a muzeologie FF MU

FB: https://www.facebook.com/events/347826502218136/
WEB: http://www.phil.muni.cz/waoa/home/News/2016/mezinarodni-den-archeologie-panska-lhota

 • Den otevřených dveří se uskuteční na archeologické základně ÚAM FF MU, rádi Vás přivítáme od 9 do 16 hod.

 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Městská knihovna Hodonín (Národní třída 36, 695 14 Hodonín) http://www.knihovnahod.cz/konane-akce-detail.html?id=160922144609-59a23d61f9418cbfc781eb163ce4e5d5&rok=2016&id2=akce

 • 17. 10. 17.30-19.30 Přednáška PhDr. Mariana Mazucha, Ph.D. Velká Morava očima archeologa.

 

Muzeum Vyškovska (náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov-Město 682 01 Vyškov) http://www.muzeum-vyskovska.cz/

 • 12. 10. 17.00 Přednáška Mgr. Martina Golece, Ph.D. První Keltové ve Vyškovské bráně.
 • 15. 10. 13.15 Expedice Člupy, komentovaná vycházka s archeoložkou Muzea Vyškovska Mgr. Klárou Rybářovou a Mgr. Lubomírem Vránou z Muzea Bučovice na archeologické lokality Člupy u Maref a Zámeček u Křižanovic. Sraz účastníků na parkovišti čerpací stanice u křižovatky Marefy – Letonice.

 

Archeologický ústav AV ČR Brno (Mikulčice – výzkumná základna AÚ AV ČR, Brno 696 19, Mikulčice 736) http://mikulcice-valy.cz/

 • 10.00 Komentovaná prohlídka významné velkomoravské lokality pro veřejnost pod vedením PhDr. Lumíra Poláčka, CSc.

 

Archeopark Pavlov (23. dubna 264, 692 01 Pavlov) http://www.archeoparkpavlov.cz/

 • K Mezinárodnímu dni archeologie Archeopark Pavlov připravil vsup zdarma pro děti a mládež do 18 let a dále následující program:
  • 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00 Komentované prohlídky expozice
  • 14:00 Přednáška Mgr. Martina Nováka, Ph.D. Lovci mamutů pod Pálavou

 

Mezinárodní den archeologie v knihovně FF MU v Brně  (Arne Nováka 1, Brno), pořádá Ústav archeologie a muzeologie FF MU http://www.phil.muni.cz/wuam/news

 

Mezinárodní den archeologie v Moravském zemském muzeu Brno – Paláci šlechtičen (Kobližná ul. 1, Brno) http://www.mzm.cz/

 • 15:00 – Palác šlechtičen – komentovaná prohlídka výstavy „Poklady barbarů“. Ta přibližuje dramatické období tzv. doby stěhování národů v Čechách a na Moravě, a to jak na základě největšího českého pohřebiště z 5. století n. l., prozkoumaného v Praze-Zličíně v letech 2005 až 2008, tak na základě významných nálezů moravských jednak z téhož časového úseku (Blučina, Smolín), jednak o něco mladších nálezů z  langobardských pohřebišť (Borotice, Holubice). Výstavní projekt si klade za cíl přiblížit návštěvníkovi období, kdy z obrovského víru migrací a posunů vznikají postupně nové etnické celky, v nichž lze spatřovat základ současné podoby Evropy. Více na http://www.mzm.cz/palac-slechticen/poklady-barbaru/

 

ZLÍNSKÝ KRAJ

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě (Přemysla Otakara II., 688 12 Uherský Brod)

http://www.mjakub.cz/mezinarodni-den-archeologie-2016?idc=1592

 • 9:00 – 16:00 Den otevřených dveří, vstup do expozic muzea zdarma.

 

Muzeum Kroměřížska (Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž) http://www.muzeum-km.cz

 • Po celý den zpřístupnění archeologické části expozice Příroda a člověk a Historie ukrytá pod dlažbou města

 

Ústav archeologické památkové péče Brno, pobočka Hulín http://www.uapp.cz/ (bude upřesněno)

 •  Mgr. Miroslav Popelka návštěva archeologického výzkumu, moderní metody v archeologii, hledání Holešovské synagogy

 

Mezinárodní den archeologie v Muzeu regionu Valašsko (Zámecká 3, 757 01 Valašské Meziříčí) http://www.muzeumvalassko.cz/vystavy/mezinarodni-den-archeologie/

 • Mezinárodní den archeologie je největší archeologickou událostí pro veřejnost na světě a po úspěšném loňském uvedení do České republiky se k této oslavě připojuje i Muzeum regionu Valašsko, p. o. s celodenním programem.
 • Ve čtvrtek 13. 10. 2016 od 9:00 do 17:00 budou připravena různá stanoviště pro školy a veřejnost. Vyzkoušíte si lov pravěkým atl-atlem, uplést opasek pomocí karetek, nebo jenom pomocí prstů. Taktéž si vyzkoušíte práci archeologa – vykopete a zdokumentujete hrob válečníka z kultury se šňůrovou keramikou. Budete mít možnost si vyzkoušet také práci s detektorem.
 • Program pro školní kolektivy je možný po předchozím objednání. Program objednávejte na: 734 236 279, zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz
 • V 17:00 hodin proběhne slavnostní otevření výstavy Archeologie (s) detektorem, a to formou tematické přednášky.

 

OLOMOUCKÝ KRAJ

Muzeum a galerie v Prostějově (Nám. T. G. Masaryka 2, Prostějov) http://www.muzeumpv.cz/

 • Sraz v 8.15 na autobusovém nádraží v Prostějově (odjezd autobusu v 8.25) nebo v 9.05 před kostelem ve Stínavě (zde je domluvená prohlídka) na archeologickou vycházku s Mgr. H. Čižmářovou a a PhDr. M. Šmídem Po stopách minulosti: Výlet na Ježův hrad.
 • Více informací – hcizmarova@muzeumpv.cz, tel. 731848463.
 • Navštívíte jednu z nejstarších staveb na Prostějovsku – kostel Povýšení sv. Kříže ve Stínavě. Dále se bude pokračovat přes zaniklé opevněné osídlení Městisko z počátku 13. století na místo pravěkého hradiště, kde se nachází středověká zřícenina Ježova hradu.
 • Upozornění pro účastníky, budete se pohybovat v terénu střední náročnosti, v případě deštivého počasí se akce ruší, vstup zdarma.
 • V tento den jsou pro veřejnost zdarma zpřístupněny všechny stálé expozice v hlavní budově Muzea a galerie v Prostějově na nám. T. G. Masaryka 2.

 

Vlastivědné muzeum v Šumperku (Hlavní třída 22, 787 31 Šumperk) http://www.muzeum-sumperk.cz/domains/muzeum-sumperk.cz/index.php/cs/

 • 14. 10. 9:00 – 16:00 Workshop Přežili byste v pravěku? (jednotné vstupné 40,- Kč, děti do 3 let zdarma).

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Archeopark Chotěbuz (Chotěbuz-Podobora, Karvinská 455, 73561 Chotěbuz) http://www.archeoparkchotebuz.cz/

 • V neděli 16. 10. 2016 od 8-16 hod. Muzeum Těšínska p. o. zve na Den s archeology,  kde si můžete užít přednášky, workshopy a využít připravené pracovní listy.
 • http://www.archeoparkchotebuz.cz/

 

Muzeum Bílovec a Národní památkový ústav Ostrava (Zámecká 5, 743 01 Bílovec) https://www.npu.cz/cs/uop-ostrava/akce/18300-prednaska-o-archeologickych-vyzkumech-v-bilovci

 • Čtvrtek 13. 10. 2016 od 17:00 – 18:30 hod. přednáška „Archeologické výzkumy v Bílovci“
 • S archeologickými výzkumy v Bílovci seznámí veřejnost ve čtvrtek 13. října archeologové Jindřich Hlas, František Kolář, Michal Zezula a památkářka Petra Kaniová. Přednáška se koná v souvislosti s d Mezinárodním dnem archeologie.
 • V posledních letech proběhlo v Bílovci několik stavebních akcí doprovázených archeologickým výzkumem, popřípadě stavebněhistorickou dokumentací. Šlo o rekonstrukci inženýrských sítí v Pivovarské, Zámecké a Valové ulici v letech 2010–2011, o rekonstrukci zámeckého nádvoří v roce 2015, vytvoření dešťové kanalizace u farního kostela sv. Mikuláše v roce 2016 a o zjišťovací archeologickou sondáž v místech plánované výstavby komunitního bydlení v Pivovarské ulici.
 • Přednáška v přednáškovém sále muzea v Bílovci začíná v 17 hodin.

 

Národní památkový ústav Ostrava (Odbje 1, 702 00) Ostrava https://www.npu.cz/cs/uop-ostrava/zpravy/18301-prednaska-a-vernisaz-k-mezinarodnimu-dni-archeologie

 •  24. 10. 2016 – Vernisáž výstavy Krnnov – historie, archeologie v sídle NPÚ, ÚOP v Ostravě v ulici Odboje. Archeologické výzkumy provedené v Krnově v posledních letech přinesly například nové informace o středověké podobě a stavebním vývoji kostela sv. Martina a dalších krnovských sakrálních objektech. Výstava mapuje také počátky města či vývoj městského půdorysu. Návštěvníci získají představu o infrastruktuře středověkého Krnova, respektive o proměnách veřejných prostranství a komunikací. Nabízí také bližší pohled do interiéru krnovských středověkých a raně novověkých domů a možnost vytvořit si rámcovou představu o vybavení tehdejších domácností.

 

 

 

 

SLOVENSKO

Muzeum města Bratislavy – Antická Gerulata (Gerulatská 7, 851 10 Bratislava Rusovce) http://www.muzeum.bratislava.sk/anticka-gerulata-rusovce/d-1019/p1=1015

 • Medzinárodný deň archeológie prvý krát oslávili v USA v roku 2011. Oslavy sa rýchlo rozšírili aj do zahraničia a v roku 2013 v rôznych krajinách sveta oslavovalo Deň archeológie 70 000 ľudí. V roku 2014 sa konala oslava prvý krát aj v Českej republike. Na podnet kolegov z Čiech sa tento rok zapájame aj my – Múzeum mesta Bratislavy, lokalitou Gerulata.
 • Navštívte nás dňa 15.10.2016 od 10.00 do 16.00 hodiny. Pripravili sme pre Vás komentované prehliadky, Pracovné listy, premietame filmy o Gerulate, živote v dobe rímskej a o živote na hraniciach Rímskej ríše.
 • kontakt: schmidtova.j@gmail.com

 

Záhorské Osvetové Stredisko Senica, Klub priateľov histórie Senica (ZOS Senica, Vajanského 19/5, 90501 Senica) http://osveta-senica.sk

 • 15. 10. – Záhorské Osvetové Stredisko v Senici zve veřejnost k oslavě Mezinárodního dne archeologie. Shlédnete výstavu o dějinách Senice v době bronzové. Výstava nabízí přehled archeologického i historického poznání dějim města a okolí prostřednictvím jedinečných nálezů a interaktivních vzdělávacích workshopů pro děti. Zde se mohou dozvědět více o historii a životě Keltů a starých Slovanů na Senicku.
 • V neděli 16. 10. v 16:00 hod. – ZOS Senica  zve na přednášku a komentované promítání historických fotografií z historie Senice
 • kontakt: kristofova.lubica@zupa-tt.sk

 

 

Na Mezinárodním dni archeologie 2016 spolupracují:

 Ústav pro klasickou archeologii FF UK                           

Český egyptologický ústav FF UK                                       

Ústav pro archeologii FF UK                                                

Národní muzeum, Archeologie na dosah

Muzeum hlavního města Prahy

Hrdličkovo muzeum člověka                                          

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.                        

Národní památkový ústav

Odbor archeologie NPÚ Praha                                                     

Ústav archeologické památkové péče středních Čech

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur                                                               

Archaia, o. p. s.

Labrys, o.p.s.

Muzeum TGM Rakovník                                                        

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Regionální muzeum v Chrudimi

Východočeské muzeum v Pardubicích

Regionální muzeum v Českém Krumlově

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Katedra archeologie FF ZČU

Edukační centrum NPÚ v Telči

Galerie antického umění, Františkánský klášter Hostinné

Muzeum Kadaň/Kulturní zařízení Kadaň

Muzeum Říčany – Didaktické centrum geologie

Regionální muzeum v Teplicích

Státní hrad Landštejn

ÚAPP Brno, pobočka Hulín

Archeologický ústav FF JČU a Archeopark Netolice

Městské muzeum a knihovna Čáslav

Oblastní muzeum v Mostě

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Regionální informační centrum – Keltské oppidum Závist

Klášter Sázava a Po stopách našich předků

Městské muzeum v Čelákovicích

Regionální muzeum Mělník

Husitské muzeum v Táboře

Muzeum města Ústí nad Labem

Prácheňské muzeum v Písku

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

Oblastní muzeum v Litoměřicích

Archeopark pravěku Všestary

Regionální muzeum v Litomyšli

Městská knihovna Hodonín

Muzeum Vyškovska (1)

Muzeum Vyškovska (2)

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

Muzeum Kroměřížska

Vlastivědné muzeum v Šumperku

Muzeum a galerie v Prostějově

Spolek Život v Hradci a okolí

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Program MDA 17. 10. 2015:

Filozofická fakulta UK, Celetná 20, Praha 1 (metro Můstek/Náměstí republiky)

10:00–16:00 – den plný informací, her a zážitků: návštěvníci si budou moci vyzkoušet práci archeologů a antropologů v terénu, dozvědět se novinky ze světa české i světové archeologie a zjistit, kde a jak lidé na našem území v minulosti žili. Od archeologického výzkumu nanečisto, přes odkrytí a dokumentaci kostrového hrobu až po určování věku či pohlaví kostry nebo ohledání pravěké zlomeniny. V archeologické laboratoři se pokusí slepit keramickou nádobu a určit její stáří. Z dávných řemesel si děti i dospělí budou moci vyzkoušet drcení obilí, tkaní na stavu i destičkách, barvení textilu, ražbu keltských mincí či výrobu drátěných šperků. Nahlédnou i do pravěké kuchyně nebo zjistí, jak hodovali staří Řekové, k čemu všemu je dobrý olivový olej i to, jak vypadal běžný den v římské legii.

Pro zájemce budou připraveny bloky krátkých přednášek o archeologických a antropologických zajímavostech, tzv. Archeologické jednohubky (od 11:00, 13:00 a 15:00), prezentace o letecké archeologii či době železné i ukázky replik a originálů archeologických nálezů. V areálu Karolina archeologové a studenti archeologie rádi odpoví na všechno, co byste chtěli vědět o archeologii, ale neměli se koho zeptat. Možnost občerstvení pro malé i velké bude opět zajištěna ve Studentském klubu.

 

Náprstkovo muzeum, Beltémské nám. 1, Praha 1, metro Můstek/Národní třída

10:00–17:00 – bohatý program na nádvoří muzea. Formou přednášek, posterů a dílen (nejen pro děti) budou návštěvníkům představeny nejen zahraniční výzkumy Českého egyptologického ústavu, Ústavu pro klasickou archeologii FF UK a Národního muzea – Náprstkova muzea, ale také kultury, které tyto expedice zkoumají. Součástí budou komentované prohlídky probíhajících výstav „České výzkumy v Súdánu“ a „Bedřich Hrozný – Sto let od rozluštění chetitského jazyka“.

 

Archeologický ústav AV ČR, Letenská 4, Praha 1, metro Malostranská

10:00-17:00 – v rámci programu pro veřejnost i rodiny s dětmi budou moci návštěvníci kromě různých aktivit nahlédnou i do specializovaných pracovišť ústavu a též si prohlédnout pravěké pohřby v rozšířené virtuální realitě. Další program nabízí Archeologický ústav na Vyšehradě.

 

Muzeum hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8, metro Florenc

14:00 – možnost zúčastnit se komentované prohlídky skvělé výstavy „Hroby barbarů – svět živých a mrtvých doby stěhování národů“ a navštívit tuto i další archeologické i jiné výstavy a expozice muzea. V rámci Mezinárodního dne archeologie bude vstupné pro dospělé poloviční a zcela zdarma pro děti a studenty do 26 let.

 

Archeopark Liboc, V domcích 29, Praha 6

14:00-19:00 – oslava Mezinárodního dne archeologie proběhne v archeoparku provozovaném společností Archaia v podobě Podzimní středověké slavnosti. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky dobového života, řemesel, hudby i jídla. To vše za mírné vstupné (dospělí Kč 40,-, děti 6-14 let Kč 20,-, děti do 6 let zdarma).

 

Labrys s.r.o. Hloubětínská 16/11, Praha 9

10:00-16:00 – v prostorách společnosti Labrys budete moci prostřednictvím jednotlivých profesí projít celým archeologickým výzkumem. Od nálezu střepů v terénu, přes lepení fragmentů a odbornou dokumentaci nálezů a až po sestavení nálezové zprávy. Přednášky o práci archeologa, antropologa, osteozoologa a dalších profesí a o archeologických výzkumech budou začínat každou půlhodinu v knihovně společnosti.

 

Muzeum T. G. M. Rakovník, Náměstí Obětovaných 1, Rakovník

zve na archeologickou vycházku na bojiště z podzimu roku 1620, kdy se zde střetla císařská a stavovská vojska. K vidění budou terénní pozůstatky zemních opevnění obou armád. Sraz zájemců bude ve 14:00 hod. na nádvoří muzea.

 

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Zámek 1, Roztoky u Prahy

přiblíží zájemcům jedinečný archeologický výzkum, který probíhal od roku 1980 podél železniční trati v Dolních Roztokách. V sobotu 17. října proběhnou v 10:00, 14:00 a 16:00 hod. komentované prohlídky výstavy přímo v muzeu. Návštěvníci se tak dozvědí mnoho zajímavostí a nečekaných zjištění, které přinesl výše zmíněný archeologický výzkum.

 

Regionální muzeum v Chrudimi, Široká 86, Chrudim

9:00 – 12:00 bude v muzeu probíhat workshop s názvem „Od obilí ke chlebu. Drcení obilí, zpracování těsta, pečení“. Příchozí si zde budou moci vyzkoušet historické způsoby zpracování obilí a současně se prostřednictvím přítomných odborníků dozvědět více o životě dávných zemědělců na Chrudimsku i jinde.

Regionální muzeum v Českém Krumlově, Horní 152, Český Krumlov

v prostorách muzea si budou moci zájemci zdarma užít novou interaktivní archeologickou expozici a s pomocí moderních technologií vyzkoušet 3D zobrazení pokladu z doby bronzové na svých mobilních telefonech nebo tabletech. Tak si je vezměte do muzea s sebou!

 

Národní památkový ústav v Telči, Hradecká 6, Telč

v blocích od 9:30 a od 11:00 zve veřejnost na přednášku „Co je a není archeologie?“ doprovázenou nahlédnutím do archeologické laboratoře a zanořením se do hlubin cvičných archeologických sond. Program si díky zkušeným průvodcům užijí dospělí i děti.

 

Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, Pardubice

20. října 2015 (!)  – zve v rámci oslav Mezinárodního dne archeologie širokou veřejnost na přednášku spojenou s besedou na téma „Nová archeologická expozice – Proti proudu času, aneb na co se můžete těšit“. Přednáška představí chystanou novou archeologickou expozici, pozadí jejího vzniku a nejzajímavější předměty ilustrující bohaté dějiny regionu. V diskusi bude příležitost se rozhovořit na veškerá s archeologií související témata.

 

Galerie antického umění, Františkánský klášter Hostinné, Nádražní 119, Hostinné

20. října 2015 (!) – 17:00 – při příležitosti oslav Mezinárodního dne archeologie zve Galerie antického umění na přednášku s názvem: „Podmanivá krása římského umění“ doprovázenou komentovanou prohlídkou části galerie s odlitky římských sochařských děl.

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

18.října 2014 – MEZINÁRODNÍ DEN ARCHEOLOGIE 2014 PROBĚHL – A ÚSPĚŠNĚ!

V sobotu 18. 10. 2014 mezi 9:00 a 13:00 hodin se v přízemí prostor Filozofické fakulty UK v Celetné ulici přišlo poučit a zároveň pobavit na několik stovek návštěvníků a další z nich poté zamířili na další připravené akce, přednášky, komentované prohlídky a slavnosti. Archeologií prodchnutý program se nabízel nejen v Praze, ale také v Roztokách u Prahy a v Rakovníku. Připojili jsme se tak dalším asi dvaceti zemím světa, kde přičiněním asi 400 organizací proběhlo na 450 akcí, a zapojili se do celosvětové snahy o zlepšení péče o archeologické dědictví. To totiž nepatří ani archeologům, ani jednotlivým národům, ale prostě nám – všem lidem planety.

Náš společný příběh, který archeologie zkoumá, začal už před 3 miliony let.

V některých chvílích bylo v Celetné návštěvníků tolik, že se mezi nimi dobrovolničtí organizátoři akce z desítky pražských archeologických institucí v reflexních vestách doslova ztráceli a na některé aktivity si občas zájemci museli i počkat. Zdá se, že i to se vyplatilo a řady dětí i dospělých se dočkaly zajímavých informací, zážitků, kulinářských požitků a dokonce si i mnozí odnesli některé z děl, které vytvořili starodávnými postupy.

Mezi návštěvníky zavítali i fotografové a televizní reportéři, a tak tento svátek archeologie začal žít i svůj virtuální a mediální život. Pokud jste u toho nebyli, chcete si skvělou atmosféru festivalu připomenout nebo chcete přátelům ukázat, o co přišli, když se k Vám nepřidali, tady máte příležitost:

Video: Mezinárodní den archeologie ve Studiu 6

Video: Hlavní večerní Zprávy ČT

Video: Archeologové Miroslav Bárta a Miroslav Popelka v pořadu Hyde Park Civilizace

Audio: Mirka Šmolíková v Českém rozhlase

Text a fota: Univerzitní časopis i-Forum; FF UK web; Facebook MDA; Facebook Archeologienadosah

————

 

 

No Placemarks found